Flatdal Idrettslag disponerer symjehallen i Seljord ein kveld i veka i hausthalvåret. Her er det fri leik og mogelegheit til å ta symjeknappen. Idrettslaget stiller med personell som innehar livredningskurs, men all bading skjer på eige ansvar.