I vinterhalvåret har 1.-7.trinnet tilbud om luftgeværskyting innandørs på Flatdal Samfunnshus. Ca 5 kveldar. Skyteskiver med jaktmotiv og poengskive.