Vi har blanda fotballag for GJ 8 og GJ 10 med trening ein kveld i veka + kamp. Det er også tilbod om fotballtrening for born fram til og med 1.klasse.