Flatdal Idrettslag er eit frivillig lag der vår største inntekskjelde er dugnadstimar på landets største landbruksmesse, Dyrsku’n. Vi set stor pris på alle dei som stiller opp denne helga som sørger for at dugnadslistene skal gå opp og at vi får fakturere avtalt timar til Dyrsku’n Arrangement.
I tillegg vil me rette ei stor takk til dei frivillige som sit i styret, som er trenarar og tilretteleggarar i dei ulike aktivitetene samt alle dei som stiller opp på årlege vedlikehaldsdugnader for å halde anlegga våre i god stand.